ПРАВИЛА УЧАСТІ

1. Основні поняття та терміни
 • 1.1. «Організатор Програми» (Організатор) - товариство, що володіє винятковими правами управління і розвитку Програми: Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз» з місцезнаходженням за адресою 04070, м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18.


  1.2. «Програма» - комплекс взаємовідносин, в результаті яких Учасник має право отримати Винагороди на умовах, визначених Організатором.


  1.3. «Учасник Програми» (Учасник) - особа, суб'єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил та участь якого підтверджена Організатором.


  1.4. «Партнер Програми» (Партнер) - фізичні особи-підприємці, суб'єкти господарювання, в т. ч. банківські установи (Банки), які відповідно до умов Програми нараховують Бали за здійснені покупки товарів чи послуг та/або надають можливість Учасникам отримати Винагороди.


  1.5. «Ідентифікатор лояльності» - унікальний номер, який
  1.5.1. представлений у вигляді цифр, штрих-коду чи записаний на магнітну стрічку та нанесений на пластиковий носій/картку, що видається Учасникові Програми Організатором чи від його імені на умовах, визначених Організатором та/або
  1.5.2. входить до складу Віртуальної картки на електронному носії.
  Ідентифікатор лояльності служить для ідентифікації особи як Учасника Програми з метою здійснення нарахування/списання Балів Учаснику та визначення його права на отримання Винагород.


  1.6. «Основна картка» – пластиковий носій з нанесеним на нього Ідентифікатором лояльності, який використовується для нарахування Балів та отримання Винагород.


  1.7. «Додаткова картка» чи «картка-брелок» – пластиковий носій із нанесеним на нього Ідентифікатором лояльності, який використовується лише для нарахування Балів.


  1.8. «Віртуальна картка» - електронне зображення штрих-коду (Ідентифікатора лояльності) на електронному носії. За замовчуванням Віртуальна картка є Додатковою карткою. Щоб мати змогу використовувати Віртуальну картку як Основну карту, зокрема, списувати Бали та отримувати Винагороди, зареєстрований Учасник повинен змінити відповідні налаштування своєї Віртуальної карки у встановленому мобільному Програмному додатку "Fishka".


  1.9. «Спеціальна платіжна картка» - платіжний засіб у вигляді пластикової картки, яка емітується Банком-Партнером, на яку нанесено Ідентифікатор лояльності, який використовується для нарахування/списання Балів та отримання Винагород.


  1.10. «Бал» - облікова одиниця, яка нараховується на рахунок Учасника відповідно до схем нарахування (п.п.6.2., 6.6. Правил), встановлених Організатором та/або Партнером Програми, і яка списується при отриманні Учасником Винагороди (п. 7.2. Правил).


  1.11. «Винагорода» - товар (послуга, привілей, інша вигода тощо), визначений Організатором та/або Партнером. Отримання Винагороди в рамках Програми означає придбання (купівля) Учасником відповідної Винагороди за акційною ціною відповідно до умов та Правил Програми та оплатою таких Винагород грошовими коштами в національній валюті України.


  1.12. «Рахунок Учасника» (Рахунок) - сукупність даних в інформаційній системі Програми Організатора про трансакції нарахування та списання балів Учасника.


  1.13. «Анкета» - формуляр, окремий документ, частина документу або електронний формуляр, що пропонується для заповнення особі Організатором чи його представником (в тому числі з використанням веб-сторінки Програми, мобільного Програмного додатку "Fishka" на пристроях зв'язку), в результаті заповнення та надсилання якого особа дає свою згоду на участь в Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє передавати і обробляти надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних. Заповнена особою та отримана Організатором Анкета є підставою для реєстрації особи Учасником Програми (підтвердження участі такої особи в Програмі).


  1.14. «Гаряча лінія Програми» - сервіс, що надається Організатором Учасникам Програми для вирішення питань, пов'язаних з участю в Програмі.


  1.15. «Персональна Сторінка Учасника» - окремо виділений розділ на веб-сторінці Програми, в якому Учасник Програми має можливість ознайомитись з даними про трансакції нарахування та списання балів, змінити свої персональні дані Учасника Програми. Вхід на Персональну Сторінку Учасника здійснюється через ПІН-код та авторизацію.


  1.16. «Пін-код» - чотиризначний числовий код, який міститься в Анкеті Учасника і слугує для авторизації на Персональній Сторінці Учасника.

2. Участь
 • 2.1. Учасниками Програми можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли віку 18 років і постійно проживають на території України.


  2.2. Для реєстрації Учасником Програми кожен потенційний Учасник отримує Ідентифікатори лояльності у пакеті, що містить одну Основну картку та додаткові картки-брелоки. Пакет Учасника можна отримати в точках продажу Партнера на умовах, визначених Організатором та Партнером. Вступ до Програми (реєстрація Учасником) є безкоштовним.
  Видача та користування Спеціальною платіжною карткою з Ідентифікатором лояльності регламентується п.8. цих Правил.


  2.3. Разом з Ідентифікатором лояльності Учасник отримує ПІН-код авторизованого доступу до Персональної Сторінки Учасника на веб-сторінці Програми. Організатор на свій розсуд має право у будь-який момент запровадити використання ПІН-коду для авторизації Учасника при отриманні Винагород.


  2.4. Про умови Програми можна дізнатися в точках продажу Партнерів Програми, з веб-сторінки чи за телефоном Гарячої лінії Програми. Актуальні правила участі в Програмі «ФІШКА» розміщені на веб-сторінці Програми http://www.myfishka.com.


  2.5. Ідентифікатор лояльності обслуговується в точках продажу, що беруть участь у Програмі. Їх перелік може змінюватися. Використання Спеціальної платіжної картки з Ідентифікатором лояльності в точках продажу, що не беруть участі в Програмі, регламентовано п.8 цих Правил.


  2.6. Ідентифікатор лояльності не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших розрахункових операцій, які не передбачені умовами Програми.


  2.7. Програма розрахована суто для особистого користування осіб. Бали, нараховані Учасникам під час участі в Програмі, не можуть передаватися, продаватися, перераховуватися, використовуватися як засіб платежу, в будь-який інший спосіб відчужуватися Учасниками на користь третіх осіб чи використовуватися іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому даними Правилами Програми.


  2.8. Датою початку участі в Програмі є дата першої трансакції з використанням Ідентифікатора лояльності.


  2.9. Ідентифікатор лояльності є активним протягом терміну дії Програми.


  2.10. Для блокування Ідентифікатора лояльності у випадку втрати чи пошкодження його пластикового носія, в інших випадках, а також для його розблокування, Учаснику необхідно відразу звернутися до Організатора за телефоном Гарячої лінії.


  2.11. Ідентифікатор лояльності може бути розблокований чи відновлений тільки у випадку, коли персональні дані заявника збігатимуться з даними, поданими в Анкеті Учасника і зареєстрованими в інформаційній системі Програми.


  2.12. При втраті Ідентифікатора лояльності Учасник повинен отримати новий пакет Учасника Програми в точках продажу Партнера на умовах Партнера, заповнити нову Анкету та звернутися до Організатора з проханням об'єднати Рахунки Учасника (рахунок втраченого і нового Ідентифікатора лояльності). Після цього балансом Рахунку Учасника по втраченому Ідентифікатору лояльності можна керувати з використанням нового Ідентифікатора лояльності. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводилися на Рахунку Учасника по Ідентифікатору лояльності до моменту його блокування Організатором.


  2.13. За бажанням та взаємною згодою Учасників кілька Рахунків Учасників з різними Ідентифікаторами лояльності можуть бути об'єднані в один (балансом об'єднаного Рахунку Учасників можна керувати з використанням Ідентифікаторів лояльності таких Учасників).

3. Анкета та персональні дані Учасника
 • 3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до інформаційної системи є обов'язковою умовою повноправної участі у Програмі та умовою використання Балів згідно з правилами Програми.
  Кожна Анкета містить обов'язкові для заповнення поля, позначені зірочками. Без введення інформації до обов'язкових для заповнення полів Анкети реєстрація Учасника в Програмі неможлива.


  Обов'язковими для заповнення є наступні поля:
  3.1.1 Ім'я
  3.1.2 Прізвище
  3.1.3 По батькові
  3.1.4 Дата народження
  3.1.5 Стать
  3.1.6 Сімейний стан
  3.1.7 Номер мобільного телефону
  3.1.8 Кодове слово
  3.1.9 Пін код
  Обов'язковою умовою списання Балів з Рахунку Учасника в процесі отримання Винагород чи участі у акціях Програми є наявність інформації в обов'язкових для заповнення полях на момент отримання Учасником Винагороди та/або участі в акції Програми. Організатор може заблокувати списання Балів з Рахунку Учасника до внесення або актуалізації Учасником інформації в обов'язкових для заповнення полях Анкети.
  Для окремих акцій Програми Організатор може встановлювати особливі вимоги для полів Анкети. Такі вимоги будуть зазначені у правилах відповідної акції.


  3.2. Заповнена та підписана особою Анкета або надісланий особою електронний формуляр Анкети засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Організаторові Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних особи, які вказані у цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми «Фішка», у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках зазначеної Програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних Партнерам Програми та третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Програми, обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи ? Бази персональних даних учасників Програми лояльності «Фішка», а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які, згідно зі ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства, надаються їй як суб'єктові персональних даних.
  Учасник зобов'язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей.


  3.3. Анкета не приймається/не реєструється, якщо вона повністю не заповнена, не підписана (друкований паперовий примірник), дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають цим вимогам.


  3.4. Термін внесення даних наданої Організатору друкованої Анкети до інформаційної системи Програми становить 21 день від дати подання Анкети Учасником Організаторові Програми. У випадку подання Організатору Анкети у формі електронного формуляру дані вносяться протягом 24 годин з моменту їх відправлення засобами Інтернет зв'язку (веб-сторінки Програми).


  3.5. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери, яким було надано доступ до цих даних на правових підставах. Також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

4. Права та обов’язки Організатора Програми
 • 4.1. Ідентифікатор лояльності є власністю Організатора Програми.


  4.2. Організатор має право зупинити Програму, скасувати чи змінити умови Програми. У випадку закриття Програми всі бали, набрані Учасником, можуть бути використані ним протягом 2-х (двох) місяців після публікації повідомлення про закриття.


  4.3. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунку в Програмі. У випадку виявлення Організатором двох і більше Рахунків, де збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми за двома записами одночасно: 1) прізвище, ім'я, по батькові; 2) номер мобільного телефону, Організатор Програми вправі об'єднати Рахунки та бали з Рахунків Учасника Програми. У випадку виявлення двох і більше Рахунків, у яких збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми за одним записом, а саме номер мобільного телефону, Організатор Програми вправі заблокувати такі Рахунки до з'ясування достовірності наданих Учасником персональних даних.


  4.4. Організатор має право відмовити у видачі Основної і/чи Додаткової картки, вилучити чи припинити дію карток Учасника, заблокувати списання Балів з Рахунку Учасника за таких обставин:
  а) використання чи спроба використання карток Учасника у спосіб, який не відповідає умовам Програми та Правилам;
  б) будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях Учасника щодо його участі у Програмі;
  в) відсутність будь-яких операцій з використанням Ідентифікатора лояльності протягом 12 місяців;
  г) відкликання особою своєї згоди на обробку її персональних даних;
  д) надання особою недостовірних та/або неточних персональних даних чи інших відомостей, що вказані в Анкеті;
  е) встановлення факту неактуальності персональних даних чи інших відомостей, що вказані в Анкеті.
  Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.


  4.5. Організатор зобов'язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та цих Правил.


  4.6. Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості та Винагороди, проте не несе відповідальності за недоставку такого повідомлення, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.

5. Права та обов’язки Учасника
 • 5.1. Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.


  5.2. Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати власний Рахунок (знищити, знеособити або припинити обробку даних) через надані Організатором канали комунікації.


  5.3. Учасник надає Організаторові або Партнеру Програми від імені Організатора право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму чи Партнера Програми поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS та/або Viber.


  5.4. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вищепереліченими комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора.


  5.5. Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.

6. Нарахування балів
 • 6.1. Щоразу для нарахування Балів при здійсненні покупки товарів (робіт, послуг, тощо) в точці продажу Партнера, Учасник повинен пред'являти Ідентифікатор лояльності Програми до закриття трансакції на касі. Нараховані за покупки товарів (робіт, послуг, тощо) бали реєструються і підсумовуються на Рахунку Учасника.


  6.2. Бали нараховуються згідно з визначеними Програмою умовами при розрахунку за покупку товарів (робіт, послуг, тощо) готівковими коштами чи банківськими картками. Інформація про схеми нарахування розміщується в точках продажу, а також поширюється через інші канали комунікацій.


  6.3. Для нарахування Балів при здійсненні покупки в точках продажу, що не беруть участі у Програмі, при розрахунку Спеціальною платіжною карткою Банку-Партнера Ідентифікатор лояльності не використовується.


  6.4. Додаткові бали нараховуються під час рекламних кампаній, спеціальних акцій та пропозицій від Програми та Партнерів Програми.


  6.5. У випадку повернення Учасником придбаного раніше товару у точці продажу, нараховані за покупку цього товару Бали списуються з Рахунку Учасника.


  6.6. Партнери Програми можуть нараховувати Бали за різними схемами.


  6.7. Бали не мають жодного грошового вираження чи еквівалентів в жодній грошовій одиниці. Бали не є електронними грошима і не виконують функцій електронних грошей. Бали не є товаром і не продаються за оплату Учасниками Програми, а тому нарахування Балів на Рахунок Учасника не має своєю передумовою їх придбання (оплату) Учасником Програми.

7. Використання балів
 • 7.1. Відповідно до кількості нарахованих на рахунок Учасника Балів Організатор надає Учасникові право придбати (отримати) Винагороди за спеціальними умовами, а також брати участь у акціях та пропозиціях від Партнерів Програми. Під придбанням Винагороди мається на увазі купівля товару (роботи, послуги тощо) за акційною ціною, що встановлена Організатором чи Партнерами Програми, не меншою від 0,01 грн., в т. ч. ПДВ.


  7.2. Організатор Програми або Партнер за узгодженням з Організатором Програми визначає перелік Винагород, спосіб їх придбання та отримання, а також кількість Балів, які списуються з Рахунку Учасника у зв'язку з придбанням (отриманням) Винагород. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися.


  7.3. Учасник має право вибрати Винагороду на власний розсуд, а Організатор - забезпечити наявність цієї Винагороди.


  7.4. Учасник Програми лояльності має право на придбання Винагород у торгових точках Партнерів зі списанням нарахованих Балів після спливу визначеного Організатором та Партнером терміну з моменту їх нарахування.


  7.5. Видача винагороди здійснюється за умови пред'явлення Основної картки або Спеціальної платіжної картки Банку з Ідентифікатором лояльності Учасника Програми, або Віртуальної картки після відповідної зміни в налаштуваннях Віртуальної картки у мобільному Програмному додатку "Fishka" . Відповідна кількість балів буде списана з рахунку Учасника.


  7.6. Бали не є і не можуть бути засобами платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу. Учасники Програми не мають права використовувати Бали для розрахунку за товари, переказувати Бали іншим Учасникам Програми, а також вимагати обміну Балів на грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі.


  7.7. Нараховані Бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові готівковими коштами.


  7.8. Організатор Програми не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов'язань, пов'язаних з участю в Програмі.


  7.9. Бали, невикористані Учасником для отримання винагороди протягом 2 (двох) років з моменту їх нарахування на рахунок, будуть вважатися протермінованими і списуються з рахунку Учасника.


  7.10. У випадку, якщо відбулося не авторизоване Учасником списання Балів, Учасник зобов'язаний повідомити про це Організатора шляхом звернення на Гарячу лінію Програми

  7.10.1. протягом 14 календарних днів з моменту такого списання Балів, за умови що Ідентифікатор лояльності Учасника не був втрачений і

  7.10.2. протягом 24 годин з моменту власної останньої трансакції з використанням Ідентифікатора лояльності, якщо Ідентифікатор лояльності Учасника втрачено.
  Організатор не може гарантувати повернення на рахунок Учасника списаних без відома Учасника Балів.

8. Платіжна картка Банку з Ідентифікатором лояльності
 • 8.1. Спеціальна платіжна картка з Ідентифікатором лояльності або ко-бренд картка емітується Банком-Партнером Програми і є власністю Банку. Банк видає і обслуговує ко-бренд картку відповідно до Договору, укладеного з Учасником, згідно з тарифами і правилами обслуговування платіжних карток Банку.


  8.2. За розрахунок платіжною ко-бренд карткою Програма нараховує Бали. Схема нарахування Балів залежить від місця покупки та наявності банківського термінала Банку-Партнера.


  8.3. При розрахунку за покупку ко-бренд карткою в точці продажу Партнера через банківський термінал Банку-Партнера Програми здійснюється нарахування Балів від Партнера і за оплату ко-бренд карткою.


  8.4. Якщо покупка здійснена у торговій точці, що не бере участі у Програмі, в т.ч. за кордоном, при розрахунку ко-бренд карткою Бали нараховуються тільки за оплату ко-бренд карткою. При цьому зарахування Балів здійснюється протягом 10 днів.


  8.5. При розрахунку за покупку у точці продажу Партнера Програми через термінал іншого, ніж Банк-Партнер Програми банку, нарахування Балів здійснюється від Партнера та за оплату ко-бренд карткою; при цьому зарахування балів за оплату карткою здійснюється протягом 10 днів.


  8.6. Якщо на банківському рахунку відсутні кошти для оплати покупки, Ідентифікатор лояльності на ко-бренд картці може бути використаний для реєстрації покупки на точці продажу, що бере участь у Програмі. При цьому бали будуть нараховані тільки за придбання товарів, робіт, послуг, без нарахування балів за здійснення безготівкового розрахунку ко-бренд карткою.


  8.7. З питань отримання ко-бренд картки та її обслуговування Учаснику Програми необхідно звертатися на сайт або до Інформаційного центру Банку-Партнера.

9. Правила здійснення покупок через сервіс Fishka Online
 • 9.1. Нарахування балів
  Для нарахування балів Fishka при здійсненні покупок в мережі Інтернет Вам необхідно здійснити перехід на сайт Інтернет-магазину з розділу Fishka Online сайту myfishka.com. Бали за покупки нараховуються на рахунок учасника Програми Fishka протягом 60 днів після підтвердження Інтернет-магазином здійснення оплати і отримання замовлення учасником.


  9.2. Не використовуйте Adblock
  Переконайтесь, що програма Adblock або інший вид блокування реклами у Вашому браузері відключені, оскільки вони можуть блокувати передачу даних з Fishka Online в Інтернет-магазин і, як наслідок, не дозволяють отримати бали за здійснені покупки. При оформленні замовлення не відкривайте інші сайти, які містять рекламні банери.


  9.3. Формуйте кошик після запуску Fishka Online на myfishka.com
  Обравши потрібний магазин, необхідно ввести номер картки Fishka. Зверніть увагу, що до початку формування замовлення кошик повинен бути порожнім. На товари, які були додані в кошик до введення номеру картки Fishka, бали не нараховуються. Бали нараховуються лише у випадку, якщо покупка буде оформлена одразу після переходу в Інтернет-магазин через розділ Fishka Online на сайті myfishka.com.


  9.4. Оформляйте замовлення протягом однієї браузерної сесії
  Формуючи Ваше замовлення, не переходьте на інші сайти і не закривайте сторінку магазину у Вашому браузері. Оформлення замовлення потрібно зробити протягом однієї браузерної сесії.


  9.5. Очистіть cookies
  Рекомендуємо видаляти cookies в налаштуваннях Вашого браузера, попередньо закривши в ньому всі вкладки, а тоді переходити на Fishka Online і здійснювати покупки.

10. Інші умови
 • 10.1. Організатор Програми не несе відповідальності за якість товарів, робіт та послуг, які надаються Партнерами Програми.


  10.2. Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора та пред'явити чек, що підтверджує придбання відповідного товару (робіт, послуг). Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.


  10.3. Програма є довготерміновою.

Умови надання особою згоди на обробку персональних даних
 • Володілець персональних даних:
  ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Україна, 04070, м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18.


  Форма надання згоди:
  Анкета, що подається Володільцю персональних даних з використанням веб-сторінки Програми.


  База персональних даних:
  База персональних даних учасників програми лояльності «Фішка».


  Категорії персональних даних, які обробляються:
  Прізвище, ім'я, по батькові, вік (дата народження), стать, сімейний стан, місце реєстрації (місце проживання); номери телефонів (номери домашнього і мобільного телефонів), адреса електронної пошти, зображення на фото-, відеоплівці та інших носіях, інформація про автомобіль, що є в користуванні та інші відомості про особу, що відображені в Анкеті чи надаються особою добровільно. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду.


  Мета обробки персональних даних:
  Персоніфікація особи як Учасника Програми «Фішка», у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру.


  Дії з обробки персональних даних, які в праві вчиняти Володілець персональних даних:
  Збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо. В тому числі передача (поширення) персональних даних Партнерам Програми, розпорядникам персональних даних, третім особам, іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, яких визначає Виконавець самостійно, з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Учасник погоджується з тим, що Володілець персональних даних не зобов'язаний повідомляти Учасника про здійснені ним дії з обробки персональних даних Учасника відповідно до мети та цілей їх обробки. Персональні дані можуть оброблятись у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи.


  Повідомлення про права суб’єкта персональних даних:
  Наданням своїх персональних даних шляхом заповнення Анкети, особа, тим самим, підтверджує обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи - Бази персональних даних учасників Програми лояльності «Фішка», а також підтверджує ознайомлення з правами, які згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб'єктові персональних даних.
  Учасник зобов'язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Володільця персональних даних про зміни, що стосуються наданих відомостей.


  Строк, на який надається згода (дозвіл) на обробку персональних даних:
  Згода (дозвіл) на обробку персональних даних надається Володільцю персональних даних на невизначений строк, а саме на період (строк) дії Програми лояльності «Фішка», учасником якої стає особа.


  Застереження:
  Не надання особою згоди на обробку її персональних даних на зазначених вище умовах, чи відкликання особою наданої нею згоди, унеможливлює її реєстрацію та подальшу участь в Програмі лояльності «Фішка».

Деталі акційних комунікацій
 • Місце дії акційної пропозиції: діючі торгові об’єкти партнерів Програми лояльності «ФІШКА» (далі – ПЛ «ФІШКА») по всій території України, крім АР Крим. Актуальний перелік партнерів ПЛ «ФІШКА» - за посиланням myfishka.com/partners
  Період дії акційної пропозиції: з 01 вересня 2017р. на постійній основі.

  У рамках акційної пропозиції здійснюється нарахування на рахунок учасника, який є клієнтом (покупцем) (далі також – Клієнт (Покупець)), у Програмі лояльності «ФІШКА» (далі – Рахунок) при виконанні умов акційної пропозиції у місці її дії балів у Програмі лояльності «ФІШКА» (далі – Бали) у кількості, списання якої достатнє для отримання знижки у розмірі, встановленому організатором Програми лояльності «ФІШКА» (далі також – ПЛ «ФІШКА»), від існуючих цін при здійсненні наступного придбання визначених товарів та послуг з пред’явленням картки учасника Програми лояльності «ФІШКА», з якої дозволено здійснювати списання Балів, прив’язаної до Рахунку, при розрахунку на касі торгового об’єкта у місці дії акційної пропозиції до закриття трансакції (далі – Винагорода акційної пропозиції). Отримання такої знижки здійснюється шляхом списання Балів, виходячи із наступного співвідношення, встановленого організатором Програми лояльності «ФІШКА» : списання Клієнтом (Покупцем) 1 Бала надає йому право на отримання знижки на визначені товари/послуги у розмірі 0,01 грн. від існуючих цін при виконанні умов акційної пропозиції, зокрема, щодо мінімальної кількості Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку). Загальна кількість Балів, що може бути списаною у зв’язку з придбанням Клієнтом (Покупцем) відповідного товару/послуги, визначається Клієнтом (Покупцем) самостійно згідно з визначеним вище співвідношенням кількості списаних Балів до розміру знижки, право на отримання якої виникає у зв’язку з таким списанням, в межах наявної на його Рахунку кількості Балів, доступної для списання, однак у будь-якому випадку є кратною 1 Балу. Мінімальна кількість Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку) на касі торгового об’єкта у місці дії акційної пропозиції визначається Організатором Програми лояльності «ФІШКА» за погодженням з відповідним партнером Програми лояльності «ФІШКА». Дізнатись таку мінімальну кількість Балів Клієнт (Покупець) може за телефоном гарячої лінії Програми лояльності «ФІШКА» 0 800 505 118 або на відповідному торговому об’єкті у місці дії акційної пропозиції. При цьому ціна (вартість) відповідного товару/послуги, яка підлягає оплаті Клієнтом (Покупцем) готівкою або з використанням банківської платіжної картки при списанні визначеної кількості Балів у зв’язку зі здійсненням такого придбання товару/послуги на умовах акційної пропозиції, визначається автоматично у ПЛ «ФІШКА» та не може бути меншою 0,01 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожну одиницю товару/послуги в чеку.

  Під використовуваними у рекламних матеріалах, які містять посилання на цю сторінку, поняттями «x грн/л балами на картку Fishka», «x гривень балами», «знижка у балах», «x % від вартості покупки балами на картку Fishka» та похідними від них мається на увазі описаний вище механізм нарахування Балів на Рахунок у кількості, списання якої достатнє для отримання відповідної знижки у визначеному на цій сторінці порядку.
  Якщо у період дії акційної пропозиції відповідним партнером ПЛ «ФІШКА» у місці дії акційної пропозиції встановлено знижки від існуючих цін на визначені товари/послуги, то ціна (вартість) відповідного товару/послуги, яка підлягає оплаті Клієнтом (Покупцем) готівкою або з використанням банківської платіжної картки при списанні відповідної кількості Балів, визначається з урахуванням такої знижки і не може бути меншою 0,01 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожну одиницю товару/послуги в чеку.

  Акційна пропозиція діє для усіх зареєстрованих учасників Програми лояльності «ФІШКА» (далі – Клієнти (Покупці)), які протягом періоду дії акційної пропозиції здійснюють купівлю визначених товарів/послуг з пред’явленням будь-якої картки учасника Програми лояльності «ФІШКА» (для здійснення нарахування Балів на умовах Винагороди акційної пропозиції) і картки ПЛ «ФІШКА», з якої дозволено здійснювати списання Балів (для здійснення списання Балів на умовах Винагороди акційної пропозиції) при розрахунку на касі торгового об’єкта у місці дії акційної пропозиції до закриття трансакції.

  У випадку бажання Клієнта (Покупця) повернути товар, у зв’язку з придбанням якого на Рахунок були нараховані Бали на умовах акційної пропозиції, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених відповідним партнером ПЛ «ФІШКА» у місці дії акційної пропозиції, при цьому відповідна кількість Балів списується з Рахунку такого Клієнта (Покупця).

  У випадку бажання Клієнта (Покупця) повернути товар, у зв’язку з придбанням якого з Рахунку були списані Бали на умовах акційної пропозиції, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених відповідним партнером ПЛ «ФІШКА» у місці дії акційної пропозиції, при цьому відповідна кількість Балів нараховується на Рахунок такого Клієнта (Покупця).

  Клієнт (Покупець) має право використати (списати) нараховані на АЗК «ОККО» у місці дії акційної пропозиції Бали для придбання товарів/послуг на умовах Винагороди акційної пропозиції через 24 години після нарахування таких Балів, а Бали, нараховані на інших торгових об’єктах партнерів ПЛ «ФІШКА» у місці дії акційної пропозиції, – через 14 (чотирнадцять) календарних днів, не рахуючи дня нарахування таких Балів.

  Товарами/послугами акційної пропозиції, при купівлі яких здійснюється нарахування Балів згідно з умовами акційної пропозиції, є усі товари/послуги з наявного на відповідному торговому об’єкті у місці дії акційної пропозиції асортименту, крім тютюнових виробів, , а також інших товарів/послуг, визначених організатором Програми лояльності «ФІШКА» та/або партнером ПЛ «ФІШКА» за погодженням з організатором Програми лояльності «ФІШКА». Детально про перелік товарів/послуг з наявного на відповідному торговому об’єкті у місці дії акційної пропозиції асортименту, при купівлі яких не здійснюється нарахування Балів, Учасник Програми може дізнатись на відповідному торговому об’єкті у місці дії акційної пропозиції.

  Товарами/послугами акційної пропозиції, при купівлі яких здійснюється списання Балів згідно з умовами акційної пропозиції, є усі товари/послуги з наявного на відповідному торговому об’єкті у місці дії акційної пропозиції асортименту, у тому числі попередньо замовлені з використанням сайту myfishka.com або мобільного Програмного додатку «ФІШКА», крім тютюнових виробів, а також інших товарів/послуг, визначених організатором Програми лояльності «ФІШКА» та/або партнером ПЛ «ФІШКА» за погодженням з організатором Програми лояльності «ФІШКА». Детально про перелік товарів/послуг з наявного на відповідному торговому об’єкті у місці дії акційної пропозиції асортименту, при купівлі яких не може здійснюватись списання Балів на відповідному торговому об’єкті, Клієнт (Покупець) може дізнатись на відповідному торговому об’єкті у місці дії акційної пропозиції.

  *У рамках проведення конкретних акцій (акційних пропозицій), які містять посилання на інформацію, викладену на цій сторінці, можуть встановлюватись спеціальні умови (правила), що містять уточнення, зокрема, але не виключно, щодо періоду дії таких акцій (акційних пропозицій), місця їхньої дії, переліку товарів/послуг, у зв’язку з придбанням яких здійснюється нзарахування Балів, кількості Балів, яка нараховується.

м'я буде змінено протягом 3 днів
після перевірки модератором.